• Välkommen till Travel Service

    Inside

    Kunskap | Inspiration | Dialog

  • August 2022

    18

    Thursday

Out of office - Autosvar

Hej!
Tack för Ditt e-brev. Jag är [har semester/är ledig/är på tjänsteresa] och är tillbaka den [xx månadens namn 20xx]. Kontakta gärna mina kollegor på telefon 031-13 43 00 eller via e-post avdelning@travelservice.se

Hi,
Thank you for your e-mail. 
I am [on vacation/out of office/on a business trip] and I will be back [xx månadens namn 20xx]. 
Please contact my colleagues by telephone 0046-31 13 43 00 or by emailavdelning@travelservice.se

Vänliga hälsningar/Best regards

Namn
Titel

Affärsresor - Konferenser - Mässresor - Event
Kungsportsavenyn 21, 411 36 Göteborg, SWEDEN 
Telefon +46 (0)31 - 13 43 00   Fax  +46 (0)31 - 711 3980 
E-post: förnamn.efternamn@travelservice.se
Hemsida: www.travelservice.se